NedMIxTopconferentie

20-22 mei 2022

Fokker Terminal, Den Haag
Een digitale editie

De hele wereld is in 2020 en 2021 voor een groot deel geparalyseerd door de coronapandemie. Vooral de restricties op fysieke samenkomsten zoals vergaderingen en evenementen zorgden voor een groot gemis onder familieleden, vrienden en collega’s. Vrijwel ieder individu is op zoek gegaan naar digitale alternatieven om dat gemis te beperken. Ook wij als organisatie hebben gedurende deze pandemie de nodige uitdagingen ondervonden tijdens het organiseren van een topconferentie. In eerste instantie was het de bedoeling om de NedMIxTopconferentie volledig fysiek te laten plaatsvinden, maar door voortzetting van de coronacrisis hebben wij besloten om een krachtige digitale editie te organiseren. In samenwerking met Fokker Terminal, AVEQ en verschillende experts hebben wij maximaal ingezet op interactie en saamhorigheid waardoor ieder een vergelijkbare ervaring als een fysieke conferentie meekreeg. Sprekers en workshopgevers deelden hun bijdrage via een fysieke studio en deelnemers interacteerden digitaal vanuit huis mee.

De xTopconferentie vond plaats van 28 t/m 30 mei 2021.

Voor meer details over de gerealiseerde impact zie het infoboekje.


Thema's

Jaarlijks doet NedMI onderzoek naar hedendaagse maatschappelijke uitdagingen door in eerste instantie naar jonge toekomstdragers te luisteren. Vervolgens wordt de politiek, het bedrijfsleven en verschillende (maatschappelijke) organisaties en instituten erbij betrokken om een compleet plaatje te kunnen vormen. Ook wordt er een koppeling gemaakt met de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen), zodat ook de jonge generatie kan bijdragen aan het behalen van deze belangrijke (wereld)doelen.

Onze Gezondheid

Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat een goede gezondheidszorg en een gezonde samenleving belangrijk zijn om de impact van infectieziektes op de samenleving te verkleinen. Daarnaast bestaan er grote uitdagingen voor ons zorgstelsel: de betaalbaarheid van de zorg, de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg, de capaciteit van de ziekenhuizen en technologische ontwikkelingen die ons voor nieuwe vraagstukken binnen de zorg stelt.


 • Coronacrisis

Hoe kunnen we de bestrijding van infectieziektes zoals het coronavirus effectief aanpakken?

 • Geestelijke gezondheidszorg

Hoe moeten we omgaan met de toenemende vraag naar mentale zorg (onder jongeren)?

 • Innovatie

Hoe kunnen technologische ontwikkelingen de kwaliteit van onze zorg verbeteren?

 • Betaalbaarheid van de zorg

Hoe kunnen we onze gezondheidszorg betaalbaar houden?


Dit thema behandelt SDG 3, 6 en 9.

Onze Aarde

Onze aarde biedt ons alles wat wij nodig hebben om te leven. Op meer plekken in de wereld - en ook in Nederland - zien wij dat de leefbaarheid op aarde vaker in het geding komt. Aardbevingen, overstromingen, droogte en andere ongebruikelijke klimaatomstandigheden maken klimaatverandering zichtbaar. Om onze aarde - en dus ook Nederland - leefbaar te houden voor de volgende generaties, moeten wij ons gedrag veranderen en verschillende uitdagingen aangaan die aan verschillende aspecten van dit thema raken.


 • Klimaatdoelen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij als Nederland de (inter)nationale klimaatdoelen behalen?

 • Leefomgeving

Wat is er nodig om te adapteren aan het veranderende klimaat?

 • Energietransitie

Hoe is een energieneutraal Nederland realiseerbaar?

 • Circulaire economie

Wat is er nodig om een circulaire economie te bewerkstelligen?


Dit thema behandelt SDG 7, 11, 13, 14 en 15.

Onze Educatie

Educatie is een van de cruciale bouwstenen voor de toekomst. Ondanks dat het Nederlands onderwijs van hoge kwaliteit is, bestaan er behoorlijke uitdagingen en moeten we ons onderwijs blijven innoveren en verbeteren. Toenemende studiedruk, kansenongelijkheid, het lerarentekort, de opkomst van hybride onderwijs en de haalbaarheid van maatwerk vormen enkele van deze uitdagingen.


 • Aansluiting op de arbeidsmarkt

Hoe kunnen wij het onderwijssysteem verbeteren en beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt?

 • Mentale zorg

Hoe kan het onderwijs betere mentale ondersteuning bieden aan scholieren en studenten?

 • Kansenongelijkheid

Op welke manieren kunnen wij kansenongelijkheid binnen het onderwijs bestrijden?

 • Participatie in de maatschappij

Hoe kunnen scholieren en studenten betrokken worden bij de vraagstukken van de toekomst?


Dit thema behandelt SDG 3, 4 en 8.

Onze Maatschappij

De Nederlandse maatschappij wordt steeds diverser. Een verscheidenheid aan achtergronden biedt zowel kansen als uitdagingen. Om de kansen te grijpen en van de uitdagingen kansen te maken, is het nodig om een open dialoog hierover te voeren.


 • Maatschappelijke ongelijkheid

Hoe kunnen we omgaan met maatschappelijke, sociale en culturele ongelijkheid?

 • Overheidshandelen

Hoe kan - onder andere in het licht van de toeslagenaffaire - overheidsbeleid beter aansluiten op de uitvoering?

 • Inclusiviteit

Welke stappen zijn nodig om een inclusieve samenleving te realiseren?

 • Partnerschappen

Hoe kunnen wij communicatie(vaardigheden) inzetten om partnerschappen en samenwerkingen aan te gaan die helpen bij het oplossen van uitdagingen?


Dit thema behandelt SDG 1, 5, 8, 10, 16 en 17.


Sprekers

- In aanloop naar de xTopconferentie worden meer sprekers bekend gemaakt -

Doortje Smithuijsen

Filosoof en journalist

Rabin Baldewsingh

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Samira Rafaela

Lid van het Europees Parlement

Joris Luyendijk

Nederlandse journalist en antropoloog

Marjan Hammersma

Secretaris-Generaal bij Ministerie van OCW

Hein Schumacher

CEO Royal FrieslandCampina

Abigail Norville

plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij Ministerie van VWS

Jan van de Venis

Ombudspersoon Toekomstige Generaties en eigenaar JustLaw

Sandra Pellegrom

Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Tim 'S Jongers

Senior Adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Pascalle Grotenhuis

Hoofd Sociale Ontwikkeling en ambassadeur Gendergelijkheid bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Arjen Kapteijns

Wethouder Sociale zaken en Werk Gemeente Den Haag

Andrea Evers

Wetenschappelijk directeur
en Hoogleraar Gezondheidspsychologie

Rick Brink

Directeur Belangenbehartiging Stichting Studeren & Werken op Maat

Aniek Moonen

Voorzitter Jonge Klimaatbeweging

Alex Groeneveld

Directeur Staffing bij Randstad Nederland

Neslihan Celikel

Derdejaars docent in opleiding Omgangskunde, Scheidsrechter bij Basketball Nederland en 3X3NL Supervisor

Darine El Houfi

Oprichter en DirecteurLeren voor de Toekomst

Naz Kawan

Co-Founder en Directeur bij 2050 Factory

Maarten Bosch

CEO Mosa Meat

Houda Loukili

Expert Sport & Movement en Youth coach & Consultant

Amin Asad

Docent van het Jaar 2021, Docent recht mbo en hbo, Auteur, en Ambassadeur VluchtelingenWerk Nederland

Rolien Sandelowsky

Directeur bij De Oudertelefoon

Koen Herfst

Drummer met impact | Composer | Producer

Veerle Vrindts

CEO en Oprichter ProVeg Nederland

Bas Snippert

Stress- & Vitaliteitexpert

Honorata van den Akker
en Lieke Smets

Oprichters Menstruatiemeisjes

Mourad El Moussati

Ondernemer | Docent | Connector Equality | Young European Talent 2019 | Dagvoorzitter & Spreker

Mimi, Lotte en Noor

Sisters in Science

Jardo Stammeshaus

CEO Liion Power B.V.

Luuk Weber

Ecosystem Builder | Asset Manager | DeFi & DAOs

Mosa Almansour

Staff Audit bij EY


Programma NedMI 2022


Vrijdag 20 mei (Fokker Terminal, Den Haag)

19:00 - 19:30 | Inloop
19:30 | Start programma

19:34 | Toespraken
Doortje Smithuijsen, Joris Luyendijk,
Samira Rafaela, Hoessein Alkisaei

20:27 - 21:00 |
Paneldiscussie
21:00 - 21:30 | Netwerkborrel

Zaterdag 21 mei (Fokker Terminal, Den Haag)

08:30 - 09:00| Inloop
09:00 - 09:10 | Opening dag

09:10 - 12:00 | Thema: Onze Gezondheid
Sandra Pellegrom, Bas Snippert, Houda Loukili, Rolien Sandelowsky, Andrea Evers, Tim 'S Jongers, Rick Brink

12:00 - 13:00 | Paneldiscussies en workshops
13:00 - 13:45 | Lunch en netwerken
13:48 - 14:00 | Koen Herfst

14:00 - 17:00 | Thema: Onze Aarde
Aniek Moonen, Maarten Bosch, Jardo Stammeshaus, Veerle Vrindts, Luuk Weber, Hein Schumacher

17:00 - 18:00 | Paneldiscussies en workshops
18:00 - 18:15 | Afsluiting dag
18:15 - 19:00 | Netwerkborrel

Zondag 22 mei (Fokker Terminal, Den Haag)

08:30 - 09:00| Inloop
09:00 - 09:10 | Opening dag

09:10 - 12:00 |
Thema: Onze Educatie
Mosa Almansour, Neslihan Celikel, Darine El Houfi, Mimi, Lotte en Noor (Sisters in Science), Amine Asad, Alex Groenveld, Mourad El Moussati, Marjan Hammersma

12:00 - 13:00 | Paneldiscussies en workshops
13:00 - 13:45 | Lunch en netwerken
13:50 - 14:30 | Prijsuitreiking Onderwijsinnovatiefonds NL

14:35 - 17:00 |
Thema: Onze Maatschappij
Naz Kawan, Honorata van den Akker en Lieke Smets (Menstruatiemeisjes), Arjen Kapteijns, Abigail Norville, Jan van de Venis, Pascalle Grotenhuis, Rabin Baldewsingh

17:30 - 18:30 | Paneldiscussies en workshops
18:30 - 18:45 | Afsluiting dag en topconferentie
18:45 - 20:00 | Netwerkborrel