NedMIxTopconferentie

20-22 mei 2022

Fokker Terminal, Den Haag

Een daverend succes!

Nederland Maakt Impact (NedMI) gelooft sterk in fysieke samenkomsten en ontmoetingen. Sinds het ontstaan van de stichting was er de intentie om alle programma's fysiek te laten plaatsvinden. Helaas hebben vrijwel alle organisaties wereldwijd voor twee jaar lang geen fysieke evenementen mogen organiseren. En zo heeft ook NedMI in de periode 2020 t/m 2021 merendeels van haar programma's digitaal moeten uitvoeren. Dit veranderde in de maand mei van 2022. Jonge toekomstdragers door het hele land maakten zeer duidelijk dat er een grote behoefte aan fysieke bijeenkomsten was en dat deze beantwoordt moest worden. Daarom is er in januari 2022 in samenspraak met de Raad van Advies de beslissing genomen om de xTopconferentie van 2022 in mei fysiek te laten plaatsvinden. Met het risico dat aanhoudende corona-maatregelen het een en ander zouden kunnen annuleren zijn wij vol energie deze bijzondere uitdaging aangegaan. Geen moment spijt! In samenwerking met Fokker Terminal, AVEQ, COMCREA en andere experts hebben wij ons best gedaan een programma en sfeer neer te zetten dat zeer toepasselijk was voor een eerste fysieke bijeenkomst na de pandemie. Er is vooral gekeken naar het maximaliseren van interactie tussen sprekers, deelnemers en aanwezige samenwerkingsorganisaties. Uit berichten en evaluaties is gebleken dat deelnemers hun netwerk hebben weten te verbreden, nieuwe banen hebben weten te belanden en samenwerkingen zijn aangegaan om maatschappelijke projecten te starten. Naar onze mening en die van alle deelnemende partijen was de xTopconferentie van 2022 een daverend succes!

De xTopconferentie vond plaats van 20 t/m 22 mei 2022 te Den Haag.

Voor meer details over de gerealiseerde impact zie het infoboekje.

Thema's

Jaarlijks doet NedMI onderzoek naar hedendaagse maatschappelijke uitdagingen door in eerste instantie naar jonge toekomstdragers te luisteren. Vervolgens wordt de politiek, het bedrijfsleven en verschillende (maatschappelijke) organisaties en instituten erbij betrokken om een compleet plaatje te kunnen vormen. Ook wordt er een koppeling gemaakt met de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen), zodat ook de jonge generatie kan bijdragen aan het behalen van deze belangrijke (wereld)doelen. 

Onze Gezondheid

Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat een goede gezondheidszorg en een gezonde samenleving belangrijk zijn om de impact van infectieziektes op de samenleving te verkleinen. Daarnaast bestaan er grote uitdagingen voor ons zorgstelsel: de betaalbaarheid van de zorg, de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg, de capaciteit van de ziekenhuizen en technologische ontwikkelingen die ons voor nieuwe vraagstukken binnen de zorg stelt. 


Hoe kunnen we de bestrijding van infectieziektes zoals het coronavirus effectief aanpakken?

Hoe moeten we omgaan met de toenemende vraag naar mentale zorg (onder jongeren)?

Hoe kunnen technologische ontwikkelingen de kwaliteit van onze zorg verbeteren?

Hoe kunnen we onze gezondheidszorg betaalbaar houden?


Dit thema behandelt SDG 3, 6 en 9.

Onze Aarde

Onze aarde biedt ons alles wat wij nodig hebben om te leven. Op meer plekken in de wereld - en ook in Nederland - zien wij dat de leefbaarheid op aarde vaker in het geding komt. Aardbevingen, overstromingen, droogte en andere ongebruikelijke klimaatomstandigheden maken klimaatverandering zichtbaar. Om onze aarde - en dus ook Nederland - leefbaar te houden voor de volgende generaties, moeten wij ons gedrag veranderen en verschillende uitdagingen aangaan die aan verschillende aspecten van dit thema raken.


Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij als Nederland de (inter)nationale klimaatdoelen behalen?

Wat is er nodig om te adapteren aan het veranderende klimaat?

Hoe is een energieneutraal Nederland realiseerbaar?

Wat is er nodig om een circulaire economie te bewerkstelligen?


Dit thema behandelt SDG 7, 11, 13, 14 en 15.

Onze Educatie

Educatie is een van de cruciale bouwstenen voor de toekomst. Ondanks dat het Nederlands onderwijs van hoge kwaliteit is, bestaan er behoorlijke uitdagingen en moeten we ons onderwijs blijven innoveren en verbeteren. Toenemende studiedruk, kansenongelijkheid, het lerarentekort, de opkomst van hybride onderwijs en de haalbaarheid van maatwerk vormen enkele van deze uitdagingen. 


Hoe kunnen wij het onderwijssysteem verbeteren en beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt?

Hoe kan het onderwijs betere mentale ondersteuning bieden aan scholieren en studenten?

Op welke manieren kunnen wij kansenongelijkheid binnen het onderwijs bestrijden? 

Hoe kunnen scholieren en studenten betrokken worden bij de vraagstukken van de toekomst?


Dit thema behandelt SDG 3, 4 en 8.

Onze Maatschappij

De Nederlandse maatschappij wordt steeds diverser. Een verscheidenheid aan achtergronden biedt zowel kansen als uitdagingen. Om de kansen te grijpen en van de uitdagingen kansen te maken, is het nodig om een open dialoog hierover te voeren.


Hoe kunnen we omgaan met maatschappelijke, sociale en culturele ongelijkheid?

Hoe kan - onder andere in het licht van de toeslagenaffaire - overheidsbeleid beter aansluiten op de uitvoering? 

Welke stappen zijn nodig om een inclusieve samenleving te realiseren? 

Hoe kunnen wij communicatie(vaardigheden) inzetten om partnerschappen en samenwerkingen aan te gaan die helpen bij het oplossen van uitdagingen? 


Dit thema behandelt SDG 1, 5, 8, 10, 16 en 17.

Sprekers

Doortje Smithuijsen

Filosoof en journalist

Rabin Baldewsingh

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Samira Rafaela

Lid van het Europees Parlement

Joris Luyendijk

Nederlandse journalist en antropoloog

Marjan Hammersma

Secretaris-Generaal bij Ministerie van OCW

Hein Schumacher

CEO Royal FrieslandCampina

Abigail Norville

plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij Ministerie van VWS

Jan van de Venis

Ombudspersoon Toekomstige Generaties en eigenaar JustLaw

Sandra Pellegrom

Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Tim 'S Jongers

Senior Adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Pascalle Grotenhuis

Hoofd Sociale Ontwikkeling en ambassadeur Gendergelijkheid bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Arjen Kapteijns

Wethouder Sociale zaken en Werk Gemeente Den Haag

Andrea Evers

Wetenschappelijk directeur
en Hoogleraar Gezondheidspsychologie

Rick Brink

Directeur Belangenbehartiging Stichting Studeren & Werken op Maat

Aniek Moonen

Voorzitter Jonge Klimaatbeweging

Alex Groeneveld

Directeur Staffing bij Randstad Nederland

Neslihan Celikel

Derdejaars docent in opleiding Omgangskunde, Scheidsrechter bij Basketball Nederland en 3X3NL Supervisor

Darine El Houfi

Oprichter en DirecteurLeren voor de Toekomst

Naz Kawan

Co-Founder en Directeur bij 2050 Factory

Maarten Bosch

CEO Mosa Meat

Houda Loukili

Expert Sport & Movement en Youth coach & Consultant

Amin Asad

Docent van het Jaar 2021, Docent recht mbo en hbo, Auteur, en Ambassadeur VluchtelingenWerk Nederland

Rolien Sandelowsky

Directeur bij De Oudertelefoon

Koen Herfst

Drummer met impact | Composer | Producer

Veerle Vrindts

CEO en Oprichter ProVeg Nederland

Bas Snippert

Stress- & Vitaliteitexpert

Honorata van den Akker
en Lieke Smets

Oprichters Menstruatiemeisjes

Mourad El Moussati

Ondernemer | Docent | Connector Equality | Young European Talent 2019 | Dagvoorzitter & Spreker

Mimi, Lotte en Noor

Sisters in Science

Jardo Stammeshaus

CEO Liion Power B.V.

Luuk Weber

Ecosystem Builder | Asset Manager | DeFi & DAOs

Mosa Almansour

Staff Audit bij EY

Lijst met opnames van sprekers tijdens NedMI2022

Lijst met opnames van pitchers tijdens NedMI2022

Programma NedMI2022

Vrijdag 20 mei (Fokker Terminal, Den Haag)

19:00 - 19:30 |   Inloop
19:30 |   Start programma

19:34 |   Toespraken
Doortje Smithuijsen, Joris Luyendijk,
Samira Rafaela, Hoessein Alkisaei

20:27 - 21:00 |   Paneldiscussie
21:00 - 21:30 |   Netwerkborrel

Zaterdag 21 mei (Fokker Terminal, Den Haag)

08:30 - 09:00|   Inloop
09:00 - 09:10 |   Opening dag

09:10 - 12:00 |   Thema: Onze Gezondheid
Sandra  Pellegrom, Bas Snippert, Houda Loukili, Rolien Sandelowsky, Andrea Evers, Tim 'S Jongers, Rick Brink

12:00 - 13:00 |   Paneldiscussies en workshops
13:00 - 13:45 |   Lunch en netwerken
13:48 - 14:00  |   Koen Herfst

14:00 - 17:00 |   Thema: Onze Aarde
Aniek Moonen, Maarten Bosch, Jardo Stammeshaus, Veerle Vrindts, Luuk Weber, Hein Schumacher

17:00 - 18:00 |   Paneldiscussies en workshops
18:00 - 18:15 |   Afsluiting dag
18:15 - 19:00 |   Netwerkborrel

Zondag 22 mei (Fokker Terminal, Den Haag)

08:30 - 09:00|   Inloop
09:00 - 09:10 |   Opening dag

09:10 - 12:00 |   Thema: Onze Educatie
Mosa Almansour, Neslihan Celikel, Darine El Houfi, Mimi, Lotte en Noor (Sisters in Science), Amine Asad, Alex Groenveld, Mourad El Moussati, Marjan Hammersma

12:00 - 13:00 |   Paneldiscussies en workshops
13:00 - 13:45 |   Lunch en netwerken
13:50 - 14:30 |   Prijsuitreiking Onderwijsinnovatiefonds NL

14:35 - 17:00 |   Thema: Onze Maatschappij
Naz Kawan, Honorata van den Akker en Lieke Smets (Menstruatiemeisjes), Arjen Kapteijns, Abigail Norville, Jan van de Venis, Pascalle Grotenhuis, Rabin Baldewsingh

17:30 - 18:30 |   Paneldiscussies en workshops
18:30 - 18:45 |   Afsluiting dag en topconferentie
18:45 - 20:00 |   Netwerkborrel