Missie en Visie

"Nederland Maakt Impact is een Nederlandse stichting die jonge toekomstdragers (18 - 30 jaar) verbindt, inspireert, activeert en ontwikkelt, zodat wij samen aan een mooiere toekomst werken."


In Nederland zijn er veel jonge toekomstdragers die fantastische en positieve ideeën hebben, maar het vaak helaas niet tot realisatie kunnen brengen. Naar ons inziens heeft dit minimaal de volgende 3 oorzaken:

  1. ze missen de nodige netwerk(en);

  2. ze missen de nodige podia om hun verhaal gehoord te maken;

  3. ze worden (met name door de eerste twee punten) niet altijd even serieus genomen.

Het is daarom dat NedMI tijdens al haar activiteiten jonge toekomstdragers uit verschillende lagen van de maatschappij, nationale en internationale bedrijven, NGO’s, educatieve en andere vooruitdenkende organisaties, en nationale leiders uit verschillende sectoren samenbrengt. Dit doet NedMI middels 3 hoofdactiviteiten:

xTopconferentie

Jaarlijks organiseert NedMI een meerdaagse topconferentie waarbij minimaal 500 deelnemers uit het hele land aanwezig zijn. Tijdens de xTopconferentie vinden er toespraken, paneldiscussies, workshops en netwerkmomenten plaats. Zowel deelnemers als sprekers van nationaal statuur nemen het podium om hun verhalen gehoord te maken. De thema’s op de xTopconferentie zijn actueel, innovatief en gericht op de grote vraagstukken in onze samenleving. Zie het website menu voor meer informatie over de komende editie van de xTopconferentie.

xAcademie

Vaak zijn jonge toekomstdragers gemotiveerd en geïnspireerd om op een positieve manier aan de maatschappij bij te dragen. Helaas kom je er met alleen inspiratie en motivatie niet. Je dient ook de nodige professionele en persoonlijke vaardigheden en kennis te bezitten om daadwerkelijk een positieve impact te kunnen maken. Tijdens het xAcademietraject behandelen de interactieve trainingen de nodige inhoudelijke kennis en doen de deelnemers de nodige vaardigheden op om uiteindelijk onafhankelijk positieve impact in de maatschappij te kunnen realiseren. Zie het website menu voor meer informatie over de xAcademie.

xPraat

Gedurende het jaar organiseert NedMI meerdere kleinere bijeenkomsten met ieder een specifiek thema. Het doel van deze bijeenkomsten is het bespreken van hedendaagse maatschappelijke uitdagingen en hoe jonge toekomstdragers een bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen. Tijdens iedere xPraat worden er meerdere experts uitgenodigd die voor de thematische diepgang zorgen en de discussie met deelnemers aangaan. Zie het website menu voor meer informatie over de xPraat.

Voor fiscale informatie over de stichting, lees hier verder.