NedMIxPraat

Binnenkort meer informatie...

Afgelopen edities

NedMIxPraat 11.0: Tech en gezondheid

26 april 2022

Technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer doorbraken in de medische gezondheidszorg. We kunnen met behulp van data mogelijk de kuur voor kanker of andere ziekten kunnen uitvinden, met behulp van stamceltherapie organen kunnen laten hergroeien, of zelfs met robotica lichaamsdelen vervangen. Er wordt zelfs beweerd dat medisch specialisten over een aantal jaar voornamelijk dataspecialisten zijn in plaats van uitvoerders van medische behandelingen!


Hoe moeten we deze technologisering van de medische gezondheidszorg duiden? Zijn er ook nadelen aan deze ontwikkeling? En welke ethische dilemma’s komen hierbij kijken? Tijdens deze NedMIxPraat gaan we samen met experts in op deze vragen. Het allerleukste is dat jij onderdeel bent van dit gesprek: door met de experts in gesprek en discussie te gaan zullen we gezamenlijk nadenken over oplossingen en ideeën voor de toekomst van de gezondheidszorg en technologie!

NedMIxPraat 10.0: Het Klimaatgesprek

29 september 2021

Wat voor invloed heeft de opwarming van de aarde voor de leefbaarheid van onze wereld? Is het nog mogelijk om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen? En hoe kunnen wij het verschil hierin maken?


Tijdens dit evenement gingen deelnemers met elkaar de discussie over de aanpak van klimaatverandering aan. De mix van mensen die minder bekend zijn met onderwerp samen met experts zorgde voor een open gesprek, waarbij veel verduidelijkt werd op het gebied van klimaatbeleid. Met sprekers Raki Ap en Shivant Jhagroe werd bovendien het accent gelegd op het verband tussen klimaatverandering en bedreiging van inheemse bevolkingen. Duidelijk werd dat juist de groepen die niet werden gehoord vaak de hardste klappen van klimaatverandering ontvangen.

NedMIxPraat 9.0: Kom in actie voor meer voor meer gendergelijkheid in de top!

11 februari 2021

Tijdens de negende editie van NedMIxPraat hebben deelnemers gezamenlijk gerichte actieplannen opgesteld om gendergelijkheid in Nederland te bevorderen. Zo is het gegaan over meer vrouwen in de bestuurlijke top van het bedrijfsleven, en oplossingen voor genderongelijkheid in de politiek bedenken.

Moderators tijdens deze editie waren Dyonne Niehof en Savitri Groag en zij gaven de deelnemers concrete tips mee om te zorgen voor meer gendergelijkheid.

NedMIxPraat 8.0: Vrijheid op het internet

10 december 2020

De achtste en tevens laatste NedMIxPraat editie van 2020 stond in het teken van vrijheid op het internet. Op 10 december gingen we samen met Kees Verhoeven (IT-politicus van het het Jaar 2019) en Jochem Verberg (oprichter van Tricycle Europe) in gesprek over de risico’s en impact van de digitale wereld op onze vrijheid. Zo verschaften de sprekers ons o.a. inzichten over online gegevensdeling en toenemende privacy- en beleidsdilemma’s rondom het internet.

NedMIxPraat 7.0: Vrouwen aan de top

29 oktober 2020

Hoe kan het dat het overgrote gedeelte van de bestuurlijke top van Nederland nog steeds uit mannen bestaat? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen dezelfde kansen als mannen op carrièregebied ervaren? Tegen welke drempels lopen vrouwen momenteel aan? En hoe kunnen hier wij met elkaar een positieve bijdrage aan leveren? Op deze vragen hebben we met sprekers en publiek middels een open en toegankelijke discussie antwoorden proberen te vinden.

Op 29 oktober gingen deelnemers tijdens de zevende editie van NedMIxPraat met Sophie van Gool, Savitri Groag, Devika Partiman en Zaitoon Shah in gesprek over genderongelijkheid in de bestuurlijke top.

NedMIxPraat 6.0: Verhalen over racisme

27 augustus 2020

Racisme is in de gehele wereld een structureel probleem. Dit onderwerp is door o.a. de dood van George Floyd en de daaruit gevloeide rellen veelvuldig in de media. Nederland Maakt Impact wilde graag een bijdrage aan dit onderwerp leveren door te luisteren naar de verhalen van mensen die in hun leven racisme meemaken of hebben meegemaakt. Daarom was deze editie van NedMIxPraat nog meer gericht op de deelnemer als individu: wij boden een digitaal podium voor ieders verhaal. Dit resulteerde in openhartige gesprekken waarin zowel ervaringen met als oplossingen voor racisme gedeeld werden.

NedMIxPraat 5.0: Jongerenparticipatie tijdens en na de coronacrisis

24 juni 2020

Grote ideeën werkelijkheid maken, je stem laten horen, betrokken zijn bij besluitvormingen en het verwezenlijken van dromen. Onderwerpen die tijdens onze eerste digitale NedMIxPraat evenement aan bod kwamen. Samen met Kiki Bosch, Gilberto Morishaw, Stijn Warmenhoven en Shania Lalai zijn wij het gesprek aangegaan over jongerenparticipatie tijdens en na de coronacrisis. Deze avond met een grote opkomst en veel interactie bood oplossingen om jongeren meer bij besluitvorming te betrekken. De belangrijkste les: jongeren moeten om de gesprekstafel zitten en hun plek daarvoor proactief opeisen.

NedMIxPraat 4.0: Het vrije woord

5 maart 2020

Wordt het Nederlandse debat onder het mom van vrijheid van meningsuiting gepolariseerd? Wie bepaalt wat er onder 'haatzaaien' valt? En is het wenselijk om grenzen te stellen aan wat er gezegd wordt in het maatschappelijk debat - van nepnieuws tot grove groepsbelediging?

Donderdag 5 maart stonden deze vragen tijdens NedMIxPraat 4.0 centraal. Mert Kumru, VN-jongerenvertegenwoordiger mensenrechten en veiligheid, bracht het publiek in rechtelijke sferen om vervolgens gezamenlijk over juridische stellingen en vraagstukken te buigen. De ruimte vulde zich met veel opinies en diepzinnige (groeps)dialogen!

NedMIxPraat 3.0: Innovatie binnen educatie

23 januari 2020

Dagelijkse media staan er vol van, de discussies lijken onophoudelijk en eveneens duiken de stakingen vanuit het veld frequenter op. Het is onrustig in onderwijsland, dit ontgaat inmiddels geen burger meer. NedMI was nieuwsgierig naar de kern van deze onrust. Daarom stond op 23 januari de derde editie van NedMIxPraat met thema educatie centraal.


Gedegen onderwijs is een fundament van een democratische rechtsstaat. Tegenwoordig lijkt het echter ondefinieerbaar te zijn wat gedegen onderwijs exact inhoudt. Moet het onderwijs beter aangepast worden op de 21e eeuw? Zijn er innovaties nodig? Hoe worden bovendien sociaal ondernemerschap en de weg naar de arbeidsmarkt gestimuleerd?


Jason Frederick van Eunen (Creating Curiosity), Meester Yasin (Meesters met dromen) en Peter Mikhail (Ntrepreneur) beantwoordden vanuit hun onderwijsperspectieven deze vragen. Tegelijkertijd activeerden ze het publiek om de felbegeerde discussie rondom de staat van het onderwijs voort te zetten. Uiteenlopende visies die ieder stof tot nadenken gaven: “We zouden ons op de verbetering van de basiselementen moeten focussen. Zorgen voor goede vakleerkrachten en klassiek onderwijs omarmen.”

NedMIxPraat 2.0: Welzijn onder jongeren

7 november 2019

Wat vaker lummelen, vrede hebben met één bezigheid, verzoeken leren afwijzen en radicale keuzes maken. Een greep uit de verstrekte handvatten omtrent de omgang met prestatiedruk en perfectionisme. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet bezwijken onder de valkuilen van perfectionisme? Op welke manier kunnen stagnerende studenten het beste geholpen worden? Psychiater Erwin van Meekeren trapte de avond af door het publiek over de medische aspecten ervan te informeren. Hij werd opgevolgd door Dahran Coban, raadslid van de Universiteitsraad aan de Universiteit Leiden, wie sprak over haar persoonlijke ervaringen met prestatiedruk in het studentenleven. Julia Matser, oud-voorzitter van jongerenpartij DWARS, sloot af met een verhaal over de campagne #Stressgeneratie, waarmee zij aandacht vroeg voor stress onder jongeren. Middels stellingen dreven verschillende perspectieven over jongerenwelzijn naar boven. De actieve houding van het publiek gaf blijk van de hoge actualiteitsgehalte van dit maatschappelijke probleem. Het evenement bleek dan ook goed te zijn bevallen: “Ik ben er de volgende keer ongetwijfeld weer bij, het was een informele en verhelderende avond voor me.”

NedMIxPraat 1.0: De betaalbaarheid van de Klimaattransitie

19 september 2019

Op donderdag 19 september 2019 trapte Nederland Maakt Impact met haar eerste NedMIxPraat over de klimaattransitie af. Een onderwerp dat veel jongeren zorgen baart, maar door zijn complexiteit ook als moeilijk bespreekbaar wordt ervaren. Mede dankzij een aanwezige groep van 30 jongeren heeft NedMI daarin verandering gebracht. Met sprekers als Jan Boersema (klimaatwetenschapper en ecotheoloog), Stein Smit (industrieel designer) en Stijn Warmenhoven (initiatiefnemer eerste Nederlandse Klimaatmars) was er een mix van wetenschap, praktijk en politiek activisme in huis waardoor de discussie goed op gang kwam. De jongeren in de zaal stelden hun prangende vragen en gingen stevig het gesprek over de doelmatigheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van verschillende klimaatmaatregelen aan. Het was een interactieve thema-avond waarna bezoekers met een verfriste visie over het klimaatdebat naar huis vertrokken.