NedMIxTopconferentie

28-30 mei 2021

Fokker Terminal, Den HaagEen digitale editie

De hele wereld is in 2020 en 2021 voor een groot deel geparalyseerd door de coronapandemie. Vooral de restricties op fysieke samenkomsten zoals vergaderingen en evenementen zorgden voor een groot gemis onder familieleden, vrienden en collega’s. Vrijwel ieder individu is op zoek gegaan naar digitale alternatieven om dat gemis te beperken. Ook wij als organisatie hebben gedurende deze pandemie de nodige uitdagingen ondervonden tijdens het organiseren van een topconferentie. In eerste instantie was het de bedoeling om de NedMIxTopconferentie volledig fysiek te laten plaatsvinden, maar door voortzetting van de coronacrisis hebben wij besloten om een krachtige digitale editie te organiseren. In samenwerking met Fokker Terminal, AVEQ en verschillende experts hebben wij maximaal ingezet op interactie en saamhorigheid waardoor ieder een vergelijkbare ervaring als een fysieke conferentie meekreeg. Sprekers en workshopgevers deelden hun bijdrage via een fysieke studio en deelnemers interacteerden digitaal vanuit huis mee. In totaal namen 504 deelnemers, 36 sprekers en 34 workshopgevers deel. 

De xTopconferentie vond plaats van 28 t/m 30 mei 2021.

Voor meer details over de gerealiseerde impact zie het infoboekje.

Thema's

Gezondheid en Welzijn

Nederlandse jongeren ervaren – mede door de opkomst van sociale media en het ogenschijnlijke individualisme in de samenleving – een grote sociale druk. Daardoor hebben veel jongeren een uitdaging om mentaal gezond te blijven. Ook zijn er jongeren die door een lichamelijke of geestelijke uitdaging niet dezelfde kansen kunnen krijgen in onze maatschappij. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen fysiek en mentaal ‘fit’ kan blijven in een continu doordraaiende samenleving?


Wat doen wij tegen sociale druk en een ogenschijnlijk individualisme?

Welke technologieën verbeteren en behouden de kwaliteit in de zorg?

Wat doen wij om gezond te blijven?

Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen gezien wordt?

Duurzaamheid

Nederland Waterland staat wereldwijd bekend om zijn unieke bouwwerken om zich te wapenen in de eeuwige strijd met het water. Dit zorgt ervoor dat ons land, ondanks dat het voor een groot deel onder zeeniveau ligt, bewoonbaar is. Klimaatverandering is echter misschien wel de grootste bedreiging voor onze leefbaarheid. Hoe kunnen wij Nederland leefbaar doorgeven aan de volgende generaties en hoe kan de overheid burgers in dit proces betrekken?


Welke maatregelen nemen wij om een vlotte en effectieve energietransitie te realiseren?

Wat is er voor nodig om de voedselindustrie circulair te maken?

Welke veranderingen moeten worden doorgevoerd in de fashionindustrie om vervuiling tegen te gaan?

Hoe moeten wij met onze aarde omgaan?

Educatie

Nederlands onderwijs is van kwalitatief hoog niveau – zeker in internationaal perspectief. Tegelijk ervaren Nederlandse scholieren en studenten echter een hoge studiedruk. Nederlands onderwijs lijkt meer prestatiegericht en minder competentiegericht. Bovendien draagt het sociaal leenstelsel en een arbeidsmarkt die steeds meer eisen stelt ook bij aan die druk. Werkt ons huidige onderwijssysteem dan nog wel? Hoe kunnen we de leiders van de toekomst het beste opleiden?


Hoe spelen educatie instellingen in op het dagelijks leven van studenten?

Hoe zorgen we ervoor dat maatschappelijke thema’s binnen het onderwijs van alle kanten worden belicht?

Op wat voor manier willen wij studenten betrekken bij het verbeteren van ons educatiesysteem?

Welke mogelijkheden kan het huidige onderwijssysteem bieden om projectideeën in de vorm van een onderneming uit te werken?

Vrede en Recht

Nederland is het mondiale epicentrum van vrede en recht. Alleen al in Den Haag bevinden zich 200 (inter)nationale overheidsorganisaties die zich bezighouden met een rechtvaardiger en veiligere wereld. Tegelijkertijd zijn er juist in ons land grote uitdagingen op gebied van democratie, grondrechten en veiligheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kernwaarden van vrijheid en gelijkheid doorgang blijven vinden in de 21e eeuw?


Hoe behouden en verbeteren wij de transparantie van organisaties in Nederland?

Welke stappen kunnen wij nemen om een pluralistische samenleving te realiseren?

Hoe voorkom je (excessief) geweld gebruik?

Wat is integratie en hoe willen wij als samenleving daar invulling aan geven?

Sprekers

Iris van Lunenburg

Presentatrice, Programmamaker en Columnist

Jan van Zanen

Burgemeester Den Haag

Jan Peter Balkenende

Voormalig minister-president

André Kuipers

Astronaut en Ambassadeur van de Aarde

Hans de Jong

President Philips Nederland

Saskia Bruines

Wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening

Edith Schippers

President DSM Nederland

Adil Izemrane

Projectontwikkelaar en mede-oprichter Movement On The Ground

Jörgen Raymann

Chief Inspirational Officer bij Lenard and Lenard

Benito Doelwijt

Gedragsspecialist en oprichter Lenard and Lenard

Gerbe Verhaaf

Commandant Koninklijke Militaire Academie bij Ministerie van Defensie

Wendy Kakebeeke

Directeur Young Impact

Reinier van Zutphen

Nationale Ombudsman

Michael van Praag

Voorzitter NL Sportraad

Eric van ‘t Zelfde

Directeur College de Brink, Dream School NTR

Marit Maij

Directeur ActionAid NL

Gyzlene Kramer-Zeroual

Programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen Albeda

 Joop Roodenburg

President Huisman Equipment

Abdelhamid Idrissi

Oprichter Studiezalen en Amsterdammer van het jaar

Youssef El Bouhassani

Mede-oprichter LeerLevels

Susanne Baars

Oprichter en CEO SocialGenomics

Emma Fromberg

Ontwerper Circulaire Economie

Moustafa Makhlouf

Coach, Karate Sensei en Initiator Challenge 4 Charity

Anouk van Gijtenbeek

Oprichtster PLANB1

Myrthe Frissen

Groenten Zonder Grenzen (GZG)

Safiyeh Salehi Mobarakeh

Oprichtster ZINC Foundation

Pieter Ham

PhD Kandidaat bij Technische Universiteit Delft

Stijn Warmenhoven

Oprichter Youth For Climate NL

Tristan Garssen

Zorginnovator

Des Balentien

Vlogger, Rapper en oprichter YouGottaBelieve

Kiki Bosch

Freediver, Biohacker en Avonturier

Plantje Voor Morgen 

Duurzaamheid in Gevangenissen

Bashar Alsayegh

Student Business IT & Management

Bas Grund

De Jonge Ondernemer

Rutger de Rijk

Impact Hub Amsterdam

Lijst met opnames van sprekers tijdens NedMI2021

Lijst met opnames van pitchers tijdens NedMI2021

Programma NedMI2021

28 mei | Locatie: Nieuwspoort

20:00 - 20:10 |   Opening
- Koen Herfst
- Iris van Lunenburg

20:10 - 20:40 |   Toespraken
- Burgemeester Jan van Zanen
- Jan Peter Balkenende
- Hoessein Alkisaei

20:40 - 21:30 |   Paneldiscussie
21:30 - 22:00 |   Digitaal netwerken

29 en 30 mei | Locatie: Fokker Terminal

09:00 - 09:15 | Opening
09:15 - 12:00 | Thema gerelateerde toespraken
12:00 - 13:00 | Paneldiscussies en workshops
13:00 - 14:30 | Lunch en (digitaal) netwerken
14:30 - 18:00 | Thema gerelateerde toespraken
18:00 - 19:00 | Paneldiscussies en workshops
19:00 - 19:30 | Afsluiting