Lichting 4

Locatie
The Social Hub - Rotterdam

Aantal succesvolle deelnemers
6

Groep 1

Thema
Vertrouwen in de overheid

Deelnemers

Welke maatschappelijke uitdaging behandelen jullie met het project?

Vertrouwen in de overheid

Wat is de visie van jullie project in één zin?

Vertrouwen in de overheid binnen de Randstad verhogen met 10% in 4 jaar tijd.

Beschrijf de huidige realiteit omtrent het onderwerp/de maatschappelijke uitdaging.

Het vertrouwen in de landelijke en lokale overheid is de afgelopen maanden sterk afgenomen: nog maar drie op de tien respondenten hebben (veel) vertrouwen in de landelijke overheid. De scherpe afname van het vertrouwen in de landelijke overheid gaat in de periode maart-september 2021 niet direct gepaard met een toenemende kritiek op het coronabeleid. Een aanzienlijk deel is nog wel kritisch op het coronabeleid, maar in vergelijking met de meting in maart 2021 is deze groep kleiner geworden. Mogelijk heeft de afname van het vertrouwen te maken met politieke ontwikkelingen die losstaan van het gevoerde coronabeleid, waaronder de lange kabinetsformatie en de gebrekkige en trage afhandeling van de toeslagenaffaire. 


Ook het vertrouwen in de lokale overheid is afgenomen, maar minder dan de afname van het vertrouwen in de landelijke politiek. Het vertrouwen in gezondheidsinstanties zoals het RIVM en de GGD nam van april 2020 tot maart 2021 ook af. Sindsdien is het vertrouwen weer iets toegenomen, maar is het nog wel duidelijk lager dan bij de start van de pandemie. In Amsterdam is het vertrouwen in de GGD en het RIVM hoger dan in Rotterdam. Het algemeen vertrouwen in mensen is een beetje afgenomen.

Beschrijf jullie aanpak en oplossing om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Het verzorgen van een training waarbij het vertrouwen in de overheid terug gewonnen wordt. De studenten worden gekoppeld aan een mentor bij verschillende overheidsdagen en krijgen daarbij dus een gezicht bij de overheidsinstantie. Nadat opleiding ermee instemmen dat de training onderdeel wordt van het curriculum, doen de studenten automatisch mee aan de training. De aftrap gebeurt aan de hand van een landelijke campagne en tijdens open dagen. Om de continuïteit van de organisatie van dit project te waarborgen, worden de kosten gefinancierd vanuit een overheidssubsidie voor onderwijs. Waarde studenten: studiepunten, om de overheid beter te leren kennen, ervaring opdoen, netwerkmogelijkheid, impact op en van de overheid, gezicht krijgen van de overheid, om zelf een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de overheid/beleid. Waarde voor de scholen is dat zij zich onderscheiden van andere steden.

Wat verwachten jullie dat met jullie aanpak bereikt wordt?

Dat er via de opkomende generatie meer vertrouwen in de overheid komt. Dit moet via trainingen worden ingevoerd. De MBO/HBO/Universitaire scholen binnen de Randstad en overheidsinstanties vormen een belangrijk partnerschap om de gestelde doelen te behalen.


De overheid zorgt voor buddys/mentoren en de scholen zorgen voor plek in het curriculum zodat de training kan plaatsvinden. 


Vanuit de faculteiten die politicologie en bestuurskunde onderwijzen, zullen docenten de theorie aanbieden bij verschillende scholen en opleidingen. De overheidsinstanties leveren het praktische gedeelte van de training.

Impact te maken op de overheid.

Welke SDG's raken jullie met het project?

Groep 2

Thema
Kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs bij selectiestudie geneeskunde

Deelnemers

Welke maatschappelijke uitdaging behandelen jullie met het project?

Kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs bij selectiestudie geneeskunde.

Wat is de visie van jullie project in één zin?

In het academische jaren van 2025-2030, heeft 50% van de eerstejaars geneeskundestudenten een migratieachtergrond.

Beschrijf de huidige realiteit omtrent het onderwerp/de maatschappelijke uitdaging.

Volgens verschillende onderzoeken, waaronder van nieuwsbronnen als Trouw en de Volkskrant heeft 27% van de de studenten die zich inschrijven voor het eerste jaar van de bachelor geneeskunde een migratieachtergrond. Dit is het percentage voor de 14 universiteiten in Nederland. 

Bij de studie geneeskunde schrijven zich jaarlijks honderden studenten. Ieder universiteit heeft een eigen selectiecriteria, maar deze komen grotendeels overeen met de andere universiteiten. Docenten bepalen door middel van bijvoorbeeld motivatiebrief, CV, cijfers en voormalige vakkenpakket of opleiding wie er worden toegelaten tot de studie.

Beschrijf jullie aanpak en oplossing om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Onze aanpak heeft drie hoofdpunten: de eerste is de afschaffing van de loting/selectie, ten tweede willen we meer aandacht besteden aan de aanpak van kansenongelijkheid in de vroege stadia. Hierbij denken wij aan groep 7 t/m het tweede jaar in de brugklas. Tot slot willen wij een handleiding samenstellen, in samenwerking met experts, om ouders die weinig kennis hebben van het Nederlandse onderwijssysteem handvaten mee te geven om hun kinderen te begeleiden in het proces. 


Bij de afschaffing zouden we kunnen gaan lobbyen bij het ministerie van onderwijs en optrekken met organisaties die zich inzetten voor kansenongelijkheid een front kunnen vormen. Bij de workshops willen we een programma ontwikkelen met verschillende partners die zich inzetten of bezighouden met diversiteit, discriminatie en vooroordelen in je brein.

Wat verwachten jullie dat met jullie aanpak bereikt wordt?

Wij verwachten dat de ongelijkheid afneemt in de studie geneeskunde. De manier hoe wij dit willen bereiken is door middel van workshops/trainingen in de cruciale fase van bepaling van de leerweg. Deze cruciale fase bevindt zich in de groepen 7 en 8 en in de onderbouw van de middelbare school. Met onze aanpak verwachten wij ook dat de ouderbetrokkenheid bij leerlingen met een migratieachtergrond zal toenemen. Tegelijkertijd worden docenten met onze aanpak minder bevoordelend en hebben ze kennis om de moeilijkheden waar deze groep leerlingen / studenten tegenaan loopt te begrijpen. 


Naast deze resultaten is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de tekorten in de medische zorg in Nederland. Door onze aanpak hopen wij ook de duizenden vacatures die nu niet gevuld zijn in deze sector, vervuld te krijgen. 


Welke SDG's raken jullie met het project?