Lichting 2

Locatie
The Student Hotel - Den Haag

Aantal succesvolle deelnemers
10

Groep 1

Thema
Kansengelijkheid in het onderwijs

Deelnemers

Welke maatschappelijke uitdaging behandelen jullie met het project?

-

Wat is de visie van jullie project in één zin?

-

Beschrijf de huidige realiteit omtrent het onderwerp/de maatschappelijke uitdaging.

-

Beschrijf jullie aanpak en oplossing om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

-

Wat verwachten jullie dat met jullie aanpak bereikt wordt?

-

Welke SDG's raken jullie met het project?


Groep 2

Thema
Kansengelijkheid in gezonde voeding

Deelnemers

Welke maatschappelijke uitdaging behandelen jullie met het project?

De Eetkantine is een initiatief dat kansenongelijkheid in gezonde voeding wil verminderen. 

Wat is de visie van jullie project in één zin?

De Eetkantine heeft als doel om zowel in het binnen als buitenland een hecht netwerk te creëren door samen met bedrijven, startups, partners en scholen te werken aan toegankelijkheid en educatie van gezonde voeding. 

Beschrijf de huidige realiteit omtrent het onderwerp/de maatschappelijke uitdaging.

Voeding is de belangrijkste bouwsteen van elk mens. Het beïnvloedt zowel je fysieke als je mentale gezondheid, en maar liefst 90% van de Nederlanders is hier niet bewust van. Het is erg lastig om gezond te eten, zowel financieel als tijdgebonden kan je er gelimiteerd in zijn. Stel je voor dat je thuis komt na een lange en zware dag, wil je niet nog boodschappen doen om vervolgens een uur in de keuken te staan. En stel je voor als je niet genoeg financiële middelen hebt om eten te kunnen kopen, laat staan er keuze in te hebben?

Daarnaast is niet alle informatie altijd juist, aangezien er veel belangen schuilen achter voeding. Voeding is beïnvloedbaar door winstbejag van grote commerciële bedrijven. Een pak jus kan namelijk overkomen als gezond, maar de informatie is niet transparant. Dat er minder suiker in het éne pak zit, betekend dat het gezonder is dan het ander merk, maar niet dat het gezond is. Bedrijven maken hier dan ook misbruik van. Lokale ondernemers in de Nederlandse economie hebben hier ook echt baat bij, want waarom zou jij je voeding van een internationaal bedrijf halen als het ook om de hoek kan? Dit heeft ook grote invloed op de CO2 uitstoot en met name de emissie dat onze lieftallige natuur beschadigd.

Beschrijf jullie aanpak en oplossing om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Daarom willen wij een platform opzetten met de juiste informatievoorzieningen, die niet gesubsidieerd zijn met commerciële winstoogmerk, (on)bewuste consumenten informeren over gezondere en toegankelijke opties/voeding. Op basis van persoonsprofielen kan er maatwerk geleverd worden wat gepaard gaat met voedingsexperts, recepten, boodschappenlijstjes, workshops en zelfs groepen waar je lid van kan worden.

Onze doelgroep is:

Het eerste doel is het uitsluiten van kansenongelijkheid omtrent gezond voedsel onder de Nederlandse consument binnen twintig jaar ten opzichte van de huidige realiteit. Hiervoor willen wij een pilot starten binnen één gemeente in Nederland door specifieke wijken te selecteren waar grote impact mogelijk is.


Continuïteit


Inclusiviteit


Diversiteit

Wat verwachten jullie dat met jullie aanpak bereikt wordt?

Wij bieden oplossingen. Daarom hebben we naast consumenteninformatie ook volop effectieve instrumenten die lokale professionals kunnen inzetten in hun praktijk. We stimuleren het bedrijfsleven om een meer verantwoord voedselaanbod te ontwikkelen. Dit gebeurd door de  toegankelijkheid te vergroten in de gezonde voeding en daarmee ook de gezonde leefstijl van de Nederlandse consument en vervolgens internationaal uitbreiden. Dit verwachten wij te doen door te starten bij de Nederlandse consument te ondersteunen in de voedselinformatie en voorziening en daarmee de kansenongelijkheid in de gezonde voeding verkleinen. Door middel van partners en voedingsexpert kan dit doelgericht op basis van persoonsprofielen ingevuld worden. Vervolgens wordt het ook in het bedrijfsleven toegepast waarin De Eetkantine gevestigd wordt en in meerdere divisies en afdelingen trainingen kan geven, maar ook geïmplementeerd kan worden in het voedingsplan van het bedrijf. Daarmee wordt het personeel geïnformeerd en ondersteund om gezonder te leven d.m.v. trainingen, workshops, interactieve spellen. Maar dit kan ook bij onderwijsinstanties, overheidsinstanties en buurthuizen en organisaties/stichtingen. 

Daarnaast zullen wij interne experts hebben die ons en daarmee ook onze doelgroep informeren over de Supply Chain van de voeding die geconsumeerd wordt. 


Welke SDG's raken jullie met het project?

Groep 3

Thema
Kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt

Deelnemers

Welke maatschappelijke uitdaging behandelen jullie met het project?

Met dit project willen wij de kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt die net afgestudeerden ervaren, verminderen. 

Wat is de visie van jullie project in één zin?

Als stichting streven wij ernaar om net afgestudeerden aan een baan te helpen door traineeships aan te bieden met zicht op een vast contract, zonder onderscheid te maken op welke grond dan ook, bij opdrachtgevers die bij ons in aanmerking kunnen komen voor de diversiteit & inclusie keurmerk. 

Beschrijf de huidige realiteit omtrent het onderwerp/de maatschappelijke uitdaging.

Kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door organisaties, uitzend- en detacheringsbureaus, wetgeving, media en ga zo maar door. 

Als we inzoomen op de organisaties dan valt ons op dat de inzet van diversiteit en inclusie beleid niet leidt tot behoud, ontwikkeling en doorstroom van net afgestudeerden kandidaten binnen de organisaties, omdat er sprake is van institutionele bias. Het gevolg is dat deze kandidaten binnen de kortste keren ontslagen worden. 


Kijken wij naar de uitzend- en detacheringsbureaus dan valt ons op dat ze een winstoogmerk hebben en geen maatwerk leveren. Net afgestudeerden krijgen door pas na drie jaar te hebben gewerkt voor hetzelfde uitzend- detacheringsbureau, dus nadat fase A en B zijn doorlopen, een contract voor onbepaalde tijd (fase C). Vroeger was dat vier jaar. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt kan de fase A, B en C nog verder verkort worden en dient voor alle uitzend- en detacheringsbureaus een ketenbeding te gelden, zodat onderbreking van opdrachten bij bureau A geen beletsel hoeft te vormen in het aantal gewerkte weken als de kandidaat gaat werken bij bureau B. De gewerkte weken worden bij bureau B doorgeteld. Het ketenbeding geldt ook voor bureau C, D, E, F etc. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking is getreden met als doel om werknemers langer in dienst te houden en bij beëindiging van het contract door de werkgevers/uitzendbureaus aan de werknemers een transitievergoeding te betalen, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De werkgevers/ uitzend- en detacheringsbureaus betalen de transitievergoeding uiteindelijk met het geld wat ze verdiend hebben van de werknemer. Ze leiden dus geen grote financiële verliezen. Om de ketenbeding te bewerkstelligen is verandering in het Burgerlijke Wetboek nodig. Daarin staat geregeld wanneer een werknemer in aanmerking komt voor een contract voor onbepaalde tijd. Dat is na 3 verlengingen van een contract van bepaalde tijd, die elkaar met tussenpozen van niet meer dan zes maanden hebben opgevolgd, de laatste arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Beschrijf jullie aanpak en oplossing om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Om de kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt te verminderen moeten we dit maatschappelijk probleem in een brede context bezien en bestrijden. Daarom hebben we gekozen om:

Wat verwachten jullie dat met jullie aanpak bereikt wordt?

Dat net afgestudeerden via ons app sneller aan een baan kunnen komen. Anders wordt de zoektocht naar een baan gezien als een moeizame proces dat ten koste gaat van de talenten van net afgestudeerden. Particuliere bureaus en organisatie denken altijd in hun eigen belang. Er zijn in Nederland geen non-profit uitzend- detacheringsbureaus en coaches die zich inzetten voor verdere talentontwikkeling van net afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Men gaat ten onrechte vanuit dat deze groep zonder begeleiding wel aan een baan/ vaste baan kunnen komen. Andere kwetsbare groepen krijgen wel een coach/begeleider toegewezen.

Welke SDG's raken jullie met het project?