Beleidsplan

December 2022


Inleiding


Nederland Maakt Impact (NedMI) is een unieke bijeenkomst van Nederlandse jonge toekomstdragers. NedMI is een Nederlandse stichting die 18 t/m 30 jarige verbindt, inspireert, activeert en ontwikkelt, zodat wij samen aan een mooiere toekomst werken. Door het jaar heen organiseert de stichting verschillende programma's die helpen bij het accelereren van positieve impact in de maatschappij. Naast het benaderen van jonge toekomstdragers zoekt de stichting ook de nodige samenwerkingen met (inter-)nationale bedrijven, NGO’s, andere vooruitstrevende organisaties en nationale leiders op. Ieder partij is invloedrijk op zakelijk, politiek en/of humanitair gebied.


NedMI acht het belangrijk dat het hele land aan tafel zit wanneer maatschappelijke thema’s worden besproken. NedMI streeft ernaar om alle provincies en gemeenten aanwezig te hebben wanneer er maatschappelijke thema's besproken worden.


De focus voor het komend jaar komt op een aantal dingen te liggen:
Missie/visie


Missie

Nederland Maakt Impact verenigt, inspireert, activeert en ontwikkelt jonge toekomstdragers om zelf positieve impact te realiseren. Door de cyclus van verenigd, geïnspireerd, geactiveerd en ontwikkeld te doorlopen krijgen jonge toekomstdragers vaardigheden, kennis, netwerken en bovenal motivatie mee om aan de slag te gaan met een eigen initiatief om de wereld mooier te maken. De vier stappen in de cyclus worden hieronder verder uitgelegd.


Visie

Nederland Maakt Impact gelooft in een betere toekomst door en voor jonge toekomstdragers. De visie van Nederland Maakt Impact luidt: een Nederland waarin jonge toekomstdragers bijdragen aan positieve impact voor een betere wereld. Deze bijdrage kan in verschillende uitingen tot stand komen. Denk hierbij aan het bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.Doelstelling


De doelstellingen van de stichting zijn om jaarlijks:Strategie
Huidige situatie


De stichting bevindt zich in een doorgroeifase. 
Organisatie


De stichting staat bij de Kamer van Koophandel met de volgende gegevens ingeschreven:De stichting kan gecontacteerd worden via info@nederlandmaaktimpact.nl. 


Bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit de onderstaande personen en zijn onbezoldigd (ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuursleden):Momenteel heeft de stichting geen werknemers.Financiën 


De stichting heeft met verschillende kosten te maken. Deze zijn hieronder weergegeven:


Vaste lasten:


Variabele lasten:


Donaties en opbrengsten worden gebruikt om de programma's van de stichting mogelijk te kunnen maken. Een overzicht van de kosten en baten van de stichting inclusief haar activiteiten worden in een jaarrekening rapport opgenomen.


Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft momenteel geen vermogen. Indien er een vermogen wordt opgebouwd, dan dient het voor de financiering van programma's en andere activiteiten die vanuit de stichting worden georganiseerd. 


Het werven van gelden


Beloningsbeleid

Stichting Nederland Maakt Impact heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd. Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.